Kontaktné údaje

  Profesionálne značkové náradie

  BP - COMFORT s.r.o.
   Mariánska 545/76
   90031 Stupava

   mobil  : +421 911/ 605 615
   email  : Napíšte nám

   IČO       : 46 448 624
   IČ DPH : SK 2023397497
   Bank.spojenie : SLSP Stupava  č.účtu : 0523729817/0900
  
  č.120-OBU-MAOZP-2011/03464-2

   č.živnostenského registra 120-16880
   Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1
   Oddiel: Sro
  Vložka číslo:77918/B